Hovudside

17. mai 2022 i Valle kommune:

Valle Radio sender direkte festprogrammet ifrå Storstoga 17.mai 2022.
Klikk på lenkene under for å sjå.
Sendinga vert lagra og kan og sjåast i etterkant.

17. mai 2021 i Valle kommune:

Valle kommune og Valle Radio har eit samarbeid vedk. feiring av nasjonaldagen 17.mai 2021.
Nedanfor finn du lenke til det som er spela inn av videoar.
Resten må du høyre over FM-nettet eller Internet-streaminga.

Videoane er ikkje tilgjengeleg før tida dei skal synast!
I etterkant kan dei avspelast kva tid som helst, fram til den vert fjerna.