Hovudside

Valle Radio sin tradisjonelle påskesending i 2020 er diverre avlyst grunna situasjonen rundt korona-utbrotet i Noreg og resten av verda.
Me kjem sterkt tilbake når situasjonen har roa seg.

No er både nettsidene og internet-streaming oppgradert med kryptert forbindelse.
Avspelar og streaming skal no virke «sikkert»!

Du kan nytte:
 – Avspelar på høgre side direkte i denne nettside.
– Avspelar kan syne feilmelding når det ikkje er sending.
 – Eller nytte lenke under avspelar for å opne i avspelaing i ny side.