Hovudside

Konstituerande møte i kulturarvrådet

12.06.24 var det konstituerande møte i kulturarvrådet for Setesdalsregionen på Furuly Evje.

Møtet starta med kulturelt innslag ifrå Kulturpatrulja.

Vidare:

Lydfil ifrå heile møtet høyrer du her