Hovudside

Setesdal Regionråd har møte idag 15. juni 2020.
Klikk øverst i meny på regionråd og høyr møtet.

Videoar ifrå nasjonaldagen 17. mai 2020.
Valle Radio, Valle kommune og Kyrkjekontoret har eit samarbeid om utlegging av videoar på nasjonaldagen – 17. mai 2020.

Videoane er ikkje tilgjengeleg før tida dei skal synast!
I etterkant kan dei avspelast kva tid som helst, fram til den vert fjerna

No er både nettsidene og internet-streaming oppgradert med kryptert forbindelse.
Avspelar og streaming skal no virke «sikkert»!

Du kan nytte:
 – Avspelar på høgre side direkte i denne nettside.
– Avspelar kan syne feilmelding når det ikkje er sending.
 – Eller nytte lenke under avspelar for å opne i avspelaing i ny side.