Hovudside

Valle kommune – kommunestyremøte 16.des 2021:
Kan og høyrast på FM og over nett-radio.

Setesdal Regionråd lenke til møte styremøte 15.12.21.

17. mai 2021 i Valle kommune:

Valle kommune og Valle Radio har eit samarbeid vedk. feiring av nasjonaldagen 17.mai 2021.
Nedanfor finn du lenke til det som er spela inn av videoar.
Resten må du høyre over FM-nettet eller Internet-streaminga.

Videoane er ikkje tilgjengeleg før tida dei skal synast!
I etterkant kan dei avspelast kva tid som helst, fram til den vert fjerna.