Sendingar

Direktesendingar ifrå Setesdal interkommunalt råd – 01.02.23

Familiegudteneste ifrå Valle kyrkje jolekvelden 2022 kl. 16.30 vert og sendt.

Lisle-jolekveld 2022 i Valle Sentrum:

Direkte sending ifrå Valle Sentrum 23.12.22 kl. 17.00 med trekking av Valle Sentrumsforeining sitt jolelotteri.
Det vert og musikkorps og andre gjester.

Programmet kan du høyre over Fm, internett og me prøver oss også på å streame bilete og lyd ut til dykk.

NB!! Det var ikkje berre programleiaren og publikum som fraus på «fotan» denne kvelden. Utstyret lika heller ikkje kulden og 1t og 20 min slo det seg av!!
Måtte starte på ny og diverre kjem ikkje det innatt på same lenke, men nederst finn dykk resten av kvelden med det fine fyrverkeriet og trekkinga av hovudgevinst Iphone-14.

Sending ifrå Valle Sentrum i ny nettlesar – eller sjå under