Kopi av framside

Vinnarar av påskelotteri 2017 – lenke til pdf-dokument

Vinnarane vil få tilsendt gåvekort i posten om kort tid.

Tradisjonell påskesending var det også i år på Valle Radio. Skjærtorsdag 13. april og sundag 1. påskedag 16. april start sendinga kl. 19.00 båe dagar.
Nærare opplysningar om programma finn du på Valle Radio sine Facebook-sider.

Oversikt over telefonnr. Klikk på lenka under og du får opp pdf-dokument for påseksending.


Klikk på bilete for å åpne pdf.
Telefonnummer: 
Loddkaup41 77 99 77
Loddkaup SMS98 03 03 10
Rebussvar på telefon41 77 66 66
Rebussvar på SMS41 77 75 57
Helsingar SMS98 44 36 44
Loddkaup og helsingar kan og sendast til post@valleradio.com
Loddkaup kan og gjerast på Facebook – Valle Radio.