Sendingar 2023

Onsdag 15.11.23: Ansvarleg Bjørgulv T. Berg

19:00 Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke

19:30 Kommunen informerer med Ann Christin Jacob
20:00 Timen med Bjørgulv T. Berg
Alt-tekst kor kjem dette.
Bjørgulv T. Berg - ansvarleg for kvelden

Onsdag 15.11.23: Ansvarleg Bjørgulv T. Berg

19:00 Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke

19:30 Kommunen informerer med Ann Christin Jacob
20:00 Timen med Bjørgulv T. Berg

Onsdag 15.11.23: Ansvarleg Bjørgulv T. Berg

19:00 Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke

19:30 Kommunen informerer med Ann Christin Jacob
20:00 Timen med Bjørgulv T. Berg

Onsdag 15.11.23: Ansvarleg Bjørgulv T. Berg

19:00 Tankar frå Bibelen med Torfinn Brokke
19:30 Kommunen informerer med Ann Christin Jacob
20:00 Timen med Bjørgulv T. Berg

Onsdag 15.03.23: Ansvarleg Ronny Stavsholt

19:00 Tankar frå Bibelen med Håvard Viki
19:30 Kommunen informerer med kommunedirektør Vidar H. Homme
20:00 Lokal time – Intervju med Hanna og Bjørn Erling Auestad ved Ørnulf Hasla
21:00 Musikk med Ronny
as sd

Dette er tittelen

sd fasdf asdfasdfasdfjk asdflhalsdjkfhkljasdhfljkasd f asd f as df asdf as df asdf asd f asdf

html5 audio player on iPhone